صدتحلیل-هادی  همایی

هادی همایی

مدت زمان فعالیت : 934 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 191 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 174

‌معاملات در سود

: 75%

میانگین سود

: 51%

بهترین سود

: 182%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 25%

میانگین ضرر :

%-18

بیشترین ضرر :

%-32

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی