صدتحلیل-مهرداد استوان

مهرداد استوان

مدت زمان فعالیت : 874 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 103 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 54

‌معاملات در سود

: 64%

میانگین سود

: 28%

بهترین سود

: 238%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 36%

میانگین ضرر :

%-13

بیشترین ضرر :

%-24

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
رضایتمندی خریداران 0%

تعداد دنبال کنندگان : 22 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی