صدتحلیل-یوسف _

یوسف _

مدت زمان فعالیت : 299 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 25 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 269

‌معاملات در سود

: 76%

میانگین سود

: 17%

بهترین سود

: 87%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 24%

میانگین ضرر :

%-2

بیشترین ضرر :

%-6

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی