صدتحلیل-یوسف _

یوسف _

مدت زمان فعالیت : 390 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 50 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 292

‌معاملات در سود

: 94%

میانگین سود

: 19%

بهترین سود

: 87%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 6%

میانگین ضرر :

%-5

بیشترین ضرر :

%-19

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی