صدتحلیل-میثم کاظمی

میثم کاظمی

مدت زمان فعالیت : 381 روز

بازارموردعلاقه

: پایه

میانگین مدت زمان انتظار

: 17 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 150

‌معاملات در سود

: 66%

میانگین سود

: 18%

بهترین سود

: 100%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 34%

میانگین ضرر :

%-8

بیشترین ضرر :

%-30

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی