صدتحلیل-لیلا نیری

لیلا نیری

مدت زمان فعالیت : 461 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 53 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 828

‌معاملات در سود

: 82%

میانگین سود

: 30%

بهترین سود

: 130%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 18%

میانگین ضرر :

%-21

بیشترین ضرر :

%-32

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی