صدتحلیل-لیلا نیری

لیلا نیری

مدت زمان فعالیت : 314 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 31 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 769

‌معاملات در سود

: 74%

میانگین سود

: 30%

بهترین سود

: 130%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 26%

میانگین ضرر :

%-22

بیشترین ضرر :

%-32

شاخص ریسک :

کم ریسک
رضایتمندی خریداران 63%

تعداد دنبال کنندگان : 277 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی