` جدیدترین سیگنال های بورسی و سود های کسب شده | رزومه معاملاتی و سابقه تحلیلگر لیلا نیری
صدتحلیل-لیلا نیری

لیلا نیری

مدت زمان فعالیت : 246 روز

سطح تحلیلگری

: حرفه ای

بازارموردعلاقه

: پایه

میانگین مدت زمان انتظار

: 25 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 694

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌سود

: 83.30%

میانگین سود

: 30.14%

بهترین سود

: 130.19%

شاخص سودآوری

: 6.76

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌ضرر

: 16.70%

میانگین ضرر

: -21.77%

بیشترین ضرر

: -32.27%

شاخص مدیریت سرمایه‌

: 0.14

تعداد دنبال کنندگان : 255 نفر

تعداد کل فروش ها : 220

میزان رضایتمندی خریداران

(از 18 رای)

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگذاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...