صدتحلیل-لیلا نیری

لیلا نیری

مدت زمان فعالیت : 722 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 55 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 852

‌معاملات در سود

: 84%

میانگین سود

: 31%

بهترین سود

: 165%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 16%

میانگین ضرر :

%-21

بیشترین ضرر :

%-31

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی