صدتحلیل-علیرضا آرامیان

علیرضا آرامیان

مدت زمان فعالیت : 1194 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 131 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 614

‌معاملات در سود

: 74%

میانگین سود

: 36%

بهترین سود

: 776%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 26%

میانگین ضرر :

%-10

بیشترین ضرر :

%-30

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی