صدتحلیل-حسین رضا

حسین رضا

مدت زمان فعالیت : 455 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 177 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 30

‌معاملات در سود

: 76%

میانگین سود

: 51%

بهترین سود

: 158%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 24%

میانگین ضرر :

%-27

بیشترین ضرر :

%-33

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی