صدتحلیل-سید علیرضا  تقوی

سید علیرضا تقوی

مدت زمان فعالیت : 251 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 27 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 69

‌معاملات در سود

: 85%

میانگین سود

: 14%

بهترین سود

: 80%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 15%

میانگین ضرر :

%-8

بیشترین ضرر :

%-15

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی