صدتحلیل-تیم تحلیل کارگزاری فارابی

تیم تحلیل کارگزاری فارابی

مدت زمان فعالیت : 419 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 59 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 42

‌معاملات در سود

: 69%

میانگین سود

: 40%

بهترین سود

: 220%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 31%

میانگین ضرر :

%-12

بیشترین ضرر :

%-22

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی