صدتحلیل-تیم تحلیل کارگزاری فارابی

تیم تحلیل کارگزاری فارابی

مدت زمان فعالیت : 305 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 54 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 39

‌معاملات در سود

: 66%

میانگین سود

: 35%

بهترین سود

: 90%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 34%

میانگین ضرر :

%-12

بیشترین ضرر :

%-22

شاخص ریسک :

کم ریسک
رضایتمندی خریداران 89%

تعداد دنبال کنندگان : 326 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی