صدتحلیل-تیم تحلیل کارگزاری فارابی

تیم تحلیل کارگزاری فارابی

مدت زمان فعالیت : 243 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 48 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 34

‌معاملات در سود

: 58%

میانگین سود

: 40%

بهترین سود

: 90%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 42%

میانگین ضرر :

%-12

بیشترین ضرر :

%-22

شاخص ریسک :

کم ریسک
رضایتمندی خریداران 88%

تعداد دنبال کنندگان : 298 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی