صدتحلیل-احسان مولوی

احسان مولوی

مدت زمان فعالیت : 378 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 51 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 9

‌معاملات در سود

: *

میانگین سود

: 49%

بهترین سود

: 76%

شاخص سودآوری :

سودآوری ضعیف

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: *

میانگین ضرر :

%-20

بیشترین ضرر :

%-27

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی