صدتحلیل-مرتضی آسا

مرتضی آسا

مدت زمان فعالیت : 479 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 128 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 807

‌معاملات در سود

: 86%

میانگین سود

: 52%

بهترین سود

: 102%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 14%

میانگین ضرر :

%-26

بیشترین ضرر :

%-34

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی