صدتحلیل-مشاور سرمایه گذاری هابیت

مشاور سرمایه گذاری هابیت

مدت زمان فعالیت : 292 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 54 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 39

‌معاملات در سود

: 69%

میانگین سود

: 53%

بهترین سود

: 145%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 31%

میانگین ضرر :

%-14

بیشترین ضرر :

%-20

شاخص ریسک :

کم ریسک
رضایتمندی خریداران 90%

تعداد دنبال کنندگان : 146 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی