صدتحلیل-هابیت سرمایه

هابیت سرمایه

مدت زمان فعالیت : 439 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 58 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 56

‌معاملات در سود

: 77%

میانگین سود

: 48%

بهترین سود

: 145%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 23%

میانگین ضرر :

%-13

بیشترین ضرر :

%-20

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی