صدتحلیل-سینا  آقایاری

سینا آقایاری

مدت زمان فعالیت : 489 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 74 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 84

‌معاملات در سود

: 78%

میانگین سود

: 50%

بهترین سود

: 181%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 22%

میانگین ضرر :

%-13

بیشترین ضرر :

%-24

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی