صدتحلیل-سینا  آقایاری

سینا آقایاری

مدت زمان فعالیت : 430 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 64 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 79

‌معاملات در سود

: 78%

میانگین سود

: 46%

بهترین سود

: 175%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 22%

میانگین ضرر :

%-14

بیشترین ضرر :

%-24

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی