صدتحلیل-سینا  آقایاری

سینا آقایاری

مدت زمان فعالیت : 313 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 51 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 68

‌معاملات در سود

: 61%

میانگین سود

: 42%

بهترین سود

: 146%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 39%

میانگین ضرر :

%-13

بیشترین ضرر :

%-24

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی