صدتحلیل-سینا  آقایاری

سینا آقایاری

مدت زمان فعالیت : 581 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 80 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 94

‌معاملات در سود

: 76%

میانگین سود

: 49%

بهترین سود

: 181%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 24%

میانگین ضرر :

%-12

بیشترین ضرر :

%-24

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی