صدتحلیل-سعید انصاری

سعید انصاری

مدت زمان فعالیت : 507 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 56 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 35

‌معاملات در سود

: 74%

میانگین سود

: 17%

بهترین سود

: 34%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 26%

میانگین ضرر :

%-11

بیشترین ضرر :

%-16

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی