صدتحلیل-سعید انصاری

سعید انصاری

مدت زمان فعالیت : 416 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 56 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 33

‌معاملات در سود

: 69%

میانگین سود

: 16%

بهترین سود

: 34%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 31%

میانگین ضرر :

%-11

بیشترین ضرر :

%-16

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
رضایتمندی خریداران 0%

تعداد دنبال کنندگان : 10 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی