` جدیدترین سیگنال های بورسی و سود های کسب شده | رزومه معاملاتی و سابقه تحلیلگر حامد آقابابایی
صدتحلیل-حامد آقابابایی

حامد آقابابایی

مدت زمان فعالیت : 510 روز

سطح تحلیلگری

: حرفه ای

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 56 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 425

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌سود

: 76.81%

میانگین سود

: 26.53%

بهترین سود

: 248.60%

شاخص سودآوری

: 5.93

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌ضرر

: 23.19%

میانگین ضرر

: -14.16%

بیشترین ضرر

: -33.34%

شاخص مدیریت سرمایه‌

: 1.40

تعداد دنبال کنندگان : 66 نفر

تعداد کل فروش ها : 209

میزان رضایتمندی خریداران

(از 26 رای)

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگذاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...