صدتحلیل-حامد آقابابایی

حامد آقابابایی

مدت زمان فعالیت : 630 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 75 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 574

‌معاملات در سود

: 78%

میانگین سود

: 26%

بهترین سود

: 279%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 22%

میانگین ضرر :

%-13

بیشترین ضرر :

%-33

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی