صدتحلیل-حامد آقابابایی

حامد آقابابایی

مدت زمان فعالیت : 545 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 59 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 502

‌معاملات در سود

: 76%

میانگین سود

: 25%

بهترین سود

: 248%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 24%

میانگین ضرر :

%-14

بیشترین ضرر :

%-33

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی