صدتحلیل-حمید رضا درویش

حمید رضا درویش

مدت زمان فعالیت : 851 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 28 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 808

‌معاملات در سود

: 71%

میانگین سود

: 8%

بهترین سود

: 96%

شاخص سودآوری :

سودآوری متوسط

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 29%

میانگین ضرر :

%-7

بیشترین ضرر :

%-35

شاخص ریسک :

ریسک متوسط
رضایتمندی خریداران 80%

تعداد دنبال کنندگان : 114 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی