` جدیدترین سیگنال خرید های ثبت شده | سود های کسب شده و سابقه تحلیلگر محمد میردهقان

محمد میردهقان

صدتحلیل- محمد میردهقان

تاریخ عضویت

1396/04/18 14:28


دنبال کردن

رتبه

789

سطح تحلیلگر

جدیدنمودار رشد سرمایه
نمودار نسبت موفقیت پیش بینی های تحلیلگر
نمودار پراکندگی پیش بینی ها


1396/06/05 12:6

سیگنال برای بازدهی : 20.45%

با ریسک : 13.31%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : پ...


0  ریال

جزئیات

تعداد کل
پیش بینی ها:

7

تعداد پیش بینی های موفق:

2

تعداد پیش بینی های ناموفق:

4

تعداد پیش بینی های باز:

1


 • احتمال موفقیت

  *


 • میانگین سود ها

  9.59%


 • میانگین ضرر ها

  -12.45%

 • میانگین روز انتظار

  42

سیگنال فروش نماد قیمت فروش سیگنال خرید قیمت خرید بازدهی کسب شده در مدت نوع بسته شدن موفق جزییات
1396/09/08 1:13 فملی 2,138 1396/06/05 12:0 1,925 9.56% 94 روز اتوماتیک
1396/05/23 0:54 پتایر 4,300 1396/05/08 11:56 4,871 -13.22% 15 روز اتوماتیک
1396/05/12 0:53 کمنگنز 2,300 1396/05/08 11:53 2,070 9.61% 4 روز اتوماتیک
1396/06/14 0:53 پاسا 1,900 1396/05/08 11:46 2,122 -11.96% 37 روز اتوماتیک
1396/05/08 0:53 خپارس 901 1396/04/20 9:2 1,020 -13.17% 19 روز دستی
1396/07/13 0:23 کنور 2,630 1396/04/19 9:4 2,920 -11.43% 87 روز اتوماتیک