` جدیدترین سیگنال خرید های ثبت شده | سود های کسب شده و سابقه تحلیلگر محمد میردهقان

محمد میردهقان

صدتحلیل- محمد میردهقان
(از 0 رای)

مدت زمان عضویت

291 روز


دنبال کردن Like

سطح تحلیلگر

جدید

1396/06/05 12:6

سیگنال برای بازدهی : 20.38%

با ریسک : 13.3%

انتظار بازدهی در :60روز

نوع بسته شدن : اتوماتیک

نماد : پ...


0  ریال


جزئیات

تعداد کل
سیگنال ها:

7

تعداد سیگنال های موفق:

2

تعداد سیگنال های ناموفق:

4

تعداد سیگنال های باز:

1


 • احتمال موفقیت

  *


 • میانگین سود ها

  9.59%


 • میانگین ضرر ها

  -12.45%

 • میانگین روز انتظار

  42

نماد سیگنال خرید قیمت خرید سیگنال فروش قیمت فروش بازدهی کسب شده در مدت (روز) نوع بسته شدن موفق جزییات
فملی 1396/06/05 12:0 1,925 1396/09/08 1:13 2,138 9.56% 94 اتوماتیک
پتایر 1396/05/08 11:56 4,871 1396/05/23 0:54 4,300 -13.22% 15 اتوماتیک
کمنگنز 1396/05/08 11:53 2,070 1396/05/12 0:53 2,300 9.61% 4 اتوماتیک
پاسا 1396/05/08 11:46 2,122 1396/06/14 0:53 1,900 -11.96% 37 اتوماتیک
خپارس 1396/04/20 9:2 1,020 1396/05/08 0:53 901 -13.17% 19 دستی
کنور 1396/04/19 9:4 2,920 1396/07/13 0:23 2,630 -11.43% 87 اتوماتیک