` جدیدترین سیگنال های بورسی و سود های کسب شده | رزومه معاملاتی و سابقه تحلیلگر مرتضی -
صدتحلیل-مرتضی -

مرتضی -

مدت زمان فعالیت : 614 روز

سطح تحلیلگری

: حرفه ای

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 83 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 1879

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌سود

: 46.34%

میانگین سود

: 29.13%

بهترین سود

: 234.69%

شاخص سودآوری

: 1.60

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌ضرر

: 53.66%

میانگین ضرر

: -15.53%

بیشترین ضرر

: -46.27%

شاخص مدیریت سرمایه‌

: 0.32

تعداد دنبال کنندگان : 21 نفر

تعداد کل فروش ها : 466

میزان رضایتمندی خریداران

(از 0 رای)

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...