` جدیدترین سیگنال های بورسی و سود های کسب شده | رزومه معاملاتی و سابقه تحلیلگر مرتضی -
صدتحلیل-مرتضی -

مرتضی -

مدت زمان فعالیت : 700 روز

سطح تحلیلگری

: حرفه ای

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 128 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 1933

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌سود

: 69.06%

میانگین سود

: 47.18%

بهترین سود

: 234.69%

شاخص سودآوری

: 6.33

درصد‌معاملات‌‌منجر‌به‌ضرر

: 30.94%

میانگین ضرر

: -16.58%

بیشترین ضرر

: -46.27%

شاخص مدیریت سرمایه‌

: 1.04

تعداد دنبال کنندگان : 22 نفر

تعداد کل فروش ها : 466

میزان رضایتمندی خریداران

(از 1 رای)

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...

صدتحلیل - لطفا کمی صبر کنید

در حال بارگزاری اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید ...