صدتحلیل-مرتضی  اسداله زاده تنسوان

مرتضی اسداله زاده تنسوان

مدت زمان فعالیت : 301 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 41 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 17

‌معاملات در سود

: 75%

میانگین سود

: 31%

بهترین سود

: 74%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 25%

میانگین ضرر :

%-8

بیشترین ضرر :

%-11

شاخص ریسک :

کم ریسک
رضایتمندی خریداران 0%

تعداد دنبال کنندگان : 33 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی