صدتحلیل-تیم معاملاتی وحید درزی

تیم معاملاتی وحید درزی

مدت زمان فعالیت : 583 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 26 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 17

‌معاملات در سود

: 88%

میانگین سود

: 18%

بهترین سود

: 26%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 12%

میانگین ضرر :

%-9

بیشترین ضرر :

%-10

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی