صدتحلیل-تیم معاملاتی وحید درزی

تیم معاملاتی وحید درزی

مدت زمان فعالیت : 422 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 27 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 11

‌معاملات در سود

: 90%

میانگین سود

: 16%

بهترین سود

: 26%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 10%

میانگین ضرر :

%-7

بیشترین ضرر :

%-7

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی