صدتحلیل-امیر تکنیکالی

امیر تکنیکالی

مدت زمان فعالیت : 349 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 108 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 274

‌معاملات در سود

: 86%

میانگین سود

: 42%

بهترین سود

: 220%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 14%

میانگین ضرر :

%-15

بیشترین ضرر :

%-30

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی