صدتحلیل-امیر تکنیکالی

امیر تکنیکالی

مدت زمان فعالیت : 264 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 48 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 268

‌معاملات در سود

: 82%

میانگین سود

: 44%

بهترین سود

: 120%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 18%

میانگین ضرر :

%-17

بیشترین ضرر :

%-30

شاخص ریسک :

کم ریسک
رضایتمندی خریداران 81%

تعداد دنبال کنندگان : 135 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی