صدتحلیل-پیمان بایندر

پیمان بایندر

مدت زمان فعالیت : 426 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 50 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 822

‌معاملات در سود

: 91%

میانگین سود

: 20%

بهترین سود

: 106%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 9%

میانگین ضرر :

%-6

بیشترین ضرر :

%-13

شاخص ریسک :

کم ریسک
رضایتمندی خریداران 80%

تعداد دنبال کنندگان : 491 نفر

نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی