صدتحلیل-پیمان بایندر

پیمان بایندر

مدت زمان فعالیت : 540 روز

بازارموردعلاقه

: بورس

میانگین مدت زمان انتظار

: 67 روز

تعداد کل سیگنال ها

: 1078

‌معاملات در سود

: 92%

میانگین سود

: 21%

بهترین سود

: 107%

شاخص سودآوری :

سودآوری عالی

معاملات‌‌ در ‌ضرر

: 8%

میانگین ضرر :

%-12

بیشترین ضرر :

%-33

شاخص ریسک :

کم ریسک
نوع سیگنال :

رزومه معاملاتی